ΟΡΙΣΜΟΙ

• ΑΠΑΛΛΑΓΗ: Είναι το ποσό με το οποίο συμμετέχετε στην αποζημίωση και ως εκ τούτου επιβαρύνει εσάς. Το ποσό αυτό αναγράφεται στο Περίγραμμα Ασφάλισής σας, εφόσον προβλέπεται για παροχές του Προγράμματος Ασφάλισης Αυτοκινήτου σας κ ισχύει ανά ζημιογόνο γεγονός.
• ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ: Καταβάλλεται αποζημίωση σε τρίτους για τις σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε αυτούς:

1. Κατά την κυκλοφορία του αυτοκινήτου σας
2. Από ρυμουλκούμενο με το αυτοκίνητό σας όχημα
3. Από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο
4. Κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου σας, όταν βρίσκεται εντός πορθμείου ή οχηματαγωγού και η μεταφορά που γίνεται οδικώς, σιδηροδρομικώς ή ακτοπλοϊκώς
5. Από τη λειτουργία του αυτοκινήτου σας ως εργαλείου
6. Από μετάδοση πυρκαγιάς που ξεκίνησε από το αυτοκίνητό σας (μόνο στην περίπτωση που έχετε επιλέξει για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας την κάλυψη πυρκαγιάς.

• ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Τρομοκρατική ενέργεια νοείται οποιαδήποτε πράξη η οποία συνίσταται σε χρήση ισχύος ή βίας ή / και σε απειλή χρήσης ισχύος ή βίας εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου (ή ομάδα προσώπων) που ενεργεί είτε αυτόνομα είτε για λογαριασμό ή σε σύνδεση με οποιαδήποτε οργάνωση.
• ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: Καλύπτεται οποιαδήποτε υλική ζημιά του αυτοκινήτου οχήματος που προέρχεται άμεσα από φαινόμενα που προσδιορίζονται από τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές: Καταιγίδα, Θύελλα, Πλημμύρα, Χαλάζι, Χιόνι καθώς επίσης και από Τυφώνα, Λαίλαπα, Έκρηξη Ηφαιστείου, Σεισμό, Παλιρροϊκό Κύμα (τσουνάμι).